Street View

Kuźnicza

Prowadzi od Rynku do placu Uniwersyteckiego, gdzie znajduje się Gmach Główny a także inne budynku Uniwersytety Wrocławskiego.