Street View

Most Grunawldzki

Zabytkowy most wiszący przez rzekę Odrę o konstrukcji stalowej opartej na pylonach murowanych zbudowany 1910 roku.