Street View

Plac Grunwaldzki

Jeden z największych placów i węzłów komunikacyjnych Wrocławia. Centrum placu Grunwaldzkiego stanowi Rondo im. Ronalda Reagana mające kształt elipsy przykrytego w części środkowej dachem, pod którym znajduje się węzeł komunikacji zbiorowej ze zintegrowanymi przystankami tramwajowymi (linie: 0L, 0P, 1, 2, 4, 10, 33) i autobusowymi.