Street View

Ruska

Ulica Ruska we Wrocławiu łączy Plac Jana Pawła II ze Starym Miastem. Na odcinku od placu Solnego do Kazimierza Wielkiego częściowo wyłączona z ruchu. Obecnie zlokalizowane są przy niej głównie lokale gastronomiczne i usługowe.