Street View

Uniwersytet Wrocławski

Zabytkowy Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego od strony placu Uniwersyteckiego. Na pierwszym planie z lewej strony widoczna fontanna Szermierza. Brama Cesarska pod budynkiem pozwala przejść do ulicy Grodzkiej i mostu Uniwersyteckiego.